Facebook

Regulaminy

Regulamin pobytu gości w Gospodarstwie Agroturystycznym Nurtem Rawki

 1. Jednorazowo w Gospodarstwie możemy przyjąć do 25 osób;
 2. Termin pobytu należy uzgodnić minimum z tygodniowym wyprzedzeniem;
 3. Samochody i inne pojazdy zostawiamy w wyznaczonym miejscu. Istnieje możliwość przyjazdu pociągiem. Gości odbieramy ze stacji Skierniewice Rawka lub ze Skierniewic; (maksymalnie 6 osób}
 4. Dzieci pozostają pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Właściciele Gospodarstwa nie sprawują opieki nad małoletnimi;
 5. Na terenie gospodarstwa nie spożywamy alkoholu i nie palimy tytoniu;
 6. Nie podchodzimy sami do zwierząt i nie karmimy ich bez zgody właściciela. Fotografowanie należy uzgodnić z właścicielem; Są to wymogi bioasekuracji;
 7. Poruszamy się po wyznaczonym terenie, śmieci wyrzucamy do kontenerów(segregacja);
 8. Jazdy konne możliwe po wynajęciu konia i siodła.       Jazdy odbywają się po padoku;
 9. Jest możliwość wynajęcia większej ilości koni i jazdy w terenie po uprzednim uzgodnieniu;
 10. Noclegi w zaprzyjaźnionym pensjonacie lub namiocie możliwe po uprzednim uzgodnieniu;
 11. Ze względu na obowiązujące obecnie przepisy sanitarne związane z covid-19 na terenie gospodarstwa jednorazowo może przebywać 5 osób. Należy stosować maseczki, dezynfekcję i dystans. Posiłki wydawane są w opakowaniach jednorazowych do spożycia na zewnątrz. Na terenie gospodarstwa znajdują się pojemniki do dezynfekcji.

Regulamin wypożyczania kajaków w Gospodarstwie Agroturystycznym Nurtem Rawki

 1. Gospodarstwo Agroturystyczne Nurtem Rawki położone we wsi Budy Grabskie wypożycza swoim gościom kajaki razem z wyposażeniem zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującym aktualnie cennikiem;
 2. Kajaki i wyposażenie są własnością gospodarstwa agroturystycznego;
 3. Gospodarstwo nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia sprzęt;
 4. Kajaki wypożyczane są wyłącznie osobom pełnoletnim. Dzieci mogą płynąć tylko pod opieką osoby dorosłej;
 5. Właściciel ma prawo odmówić w szczególnych przypadkach wypożyczenia sprzętu (np. osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających itp.)
 6. Rezerwacja sprzętu na dany termin następuje po wpłaceniu zadatku;
 7. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry;
 8. Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia i okazaniu dokumentu przez wypożyczającego. Wypożyczający zobowiązany jest sprawdzić stan kajaków i wyposażenia i zgłosić ewentualne usterki.
 9. Za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu odpowiada wypożyczający i zobowiązany jest pokryć szkodę w wysokości 100% aktualnej ceny rynkowej bez względu na stopień jego zużycia;
 10. Gospodarstwo Agroturystyczne Nurtem Rawki nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub śmierć uczestnika spływu oraz szkody na rzecz innych osób ;
 11. Wypożyczający zobowiązany jest do pomocy przy transporcie kajaków (załadunek i wyładunek);
 12. Po porozumieniu się z właścicielem wypożyczający może przedłużyć czas wypożyczenia sprzętu. W momencie niezwrócenia sprzętu w uzgodnionym terminie wypożyczający może obciążyć wypożyczającego stosowna karą pieniężną;
 13. Wypożyczający dowozi lub odbiera kajaki zgodnie z ustaloną wcześniej trasą;
 14. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu a jego nieznajomość nie zwalnia go z tego obowiązku;
 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego;